Tulevat tapahtumat

Kalajokinen yrittäjä! Vastaa Kalajoen yrittäjäyhdistyksen kyselyyn!


Blogissa nyt

Kalajoen keskustojen kehittämishankkeen kuulumisia

Fanni Pöntiö

Kalajoen yrittäjät ry:n hallinnoima Kalajoen keskustojen kehittämishanke on nyt loppusuoralla. Aloitin työskentelyn hankkeessa huhtikuussa 2019. Nyt onkin hyvä aika katsoa taaksepäin ja tutkia ollaanko onnistuttu hankkeen tavoitteissa. Hankkeen pääteemana on ollut luoda uudenlaista yhteistyötä ja tapahtumia Kalajoen keskustoissa. Olen ollut mukana järjestämässä 24 tapahtumaa ja tilaisuutta eripuolella Kalajokea. Lisäksi Vente-län Talolla aloitettiin aktiivinen tori toiminta ja torilauantaita kertyi viime kesälle kaiken kaikkiaan 14 kappaletta. Tapahtumakävijöitä näissä kaikissa toiminnossa arviolta 10 000 henkeä! Tapahtu-mat on pyritty järjestämään yhteistyössä eri yritysten tai yhdistysten kanssa, jotta tapahtumat jat-kuisivat hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Lue lisää >

Ajankohtaista

Kalajoen yrittäjät somessa

Donetti