Yleistietoa Kalajoen Yrittäjät ry:stä

Kalajoen Yrittäjät ry:llä on noin 240 jäsenyritystä ja ne edustavat kaikkia kaupunkimme toimialoja. Toiminta-ajatuksena on jäsenten edunvalvonta paikallistasolla suhteessa kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin. Yhteistyö Kalajoen kaupungin kanssa on tiivistä ja monipuolista. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja vapaa-ajantoimintaa yhteisten tilaisuuksien ja matkojen muodossa.

Kalajoen Yrittäjät ry kuuluu paikallisyhdistyksenä Keski-Pohjanmaan Yrittäjiin. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien aluejärjestö tarjoaa neuvontaa, koulutusta ja laajoja verkostoja käyttöön. Valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti.

Alueelliset jäsenedut >


Suomen Yrittäjät ry:n kautta jäsenillä on käytettävissään lukuisia etuja mm. maksuton huipputason työsuhde- ja veroneuvonta, erilaisia bensa-, sähkö-, hotelli- ja vakuutusetuja, Yrityspörssi, säännöllisesti ilmestyvät lehdet ja yritystiedotteet sekä n. 80.000 yrityksen valtakunnallinen edunvalvonta. Jäsenille on paljon erilaisia jäsenetuja ja jäsenet pitävät hyvin tärkeinä asioina verkostoitumista ja vertaistukea.

Valtakunnalliset jäsenedut >


Seniorijäsenyys

Yhdistyksemme toiminnassa mukana olleilla, yritystoiminnan lopettaneilla yli 55-vuotiailla on mahdollisuus hakea seniorijäsenyyttä.
Jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa.

Seniorijäsenten edut >


Donetti