Kalajoen Yrittäjät ry:n strategia

Visio

Kalajoen Yrittäjät ry on kalajokisia yrittäjiä laajasti edustava ja jäsentensä etuja valvova vetovoimainen ja avoin yrittäjäverkosto, johon on helppo liittyä. 

Arvot

Toiminta mahdollistaa Kalajoella yrittämisen ja asumisen. Toiminta perustuu rehellisyyteen, avoimuuteen, positiivisuuteen ja ahkeruuteen. 

Missio

Yhdistyksen tulee hoitaa jäsenten edunvalvontaa. Vaikuttaa kaupungin elinkeinostrategiaan ja asenteisiin. Yhdistyksen tulee olla tietoa välittävä ja kouluttava organisaatio. 
Yhdistyksen tulee luoda hyvää yhteishenkeä sekä yrittäjäjärjestön ja yrittäjille tärkeiden arvojen mukaista toimintaa. tutustu kalajoen yrittäjät ry:n toimintasuunnitelmaan ja strategiaan->

Donetti