Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikkahankkeen koulutukset

Yrittäjien työhyvinvointi ja digiloikkahankkeen koulutukset on suunnattu Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjille ja yritysten työntekijöille. Kaikki alla olevat koulutukset järjestetään etänä tai katso tallenne koulutuksista kun sinulle parhaiten sopii. Voit siis osallistua jo järjestettyihin koulutuksiin!

Kaikki koulutukset ovat maksuttomia, ne kerryttävät yrityksen De Minimis -tukea. Käytännössä tämä tarkoittaa muutaman lomakkeen täyttämistä!

Tutustu koulutuksiin ja ota hyöty irti!

Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka on Kalajoen Yrittäjät ry:n, Kalajoen Matkailuyhdistys ry:n sekä Kalajoen kaupungin yhteinen hanke, jonka toteutusaika on 11.5. - 31.12.2020. Hankkeen hallinnointi Kalajoen kaupunki.

Vastuuviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja rahoitusta hankkeelle on myönnetty Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Työhyvinvointikoulutukset:

Fanni Pöntiö Kalajoen Yrittäjät ry

Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikkahanke 

puh. 045 647 9566 

fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi


Digikoulutukset:
Heidi O´Gorman / Visit Kalajoki

heidi.o.gorman@visitkalajoki.fi

puh. 040 504 3596Työhyvinvointikoulutukset:

Työhyvinvointikoulutukset:

TALLENNE Työhyvinvointi & työergonomia (Medirex Oy, Piia Siipola)

TALLENNE Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilarit (Medirex Oy, Jessica Harju)

TALLENNE Jännittävät viestintätilanteet Mindfulness perusharjoitteita (Hava Mindfulness, Hanna Vainionpää)

TALLENNE Kompassi 1: Yrittäjän Mindset ja voimavarat (Taitoavain, Mari Autio)

TALLENNE Kompassi 2: Ajankäyttö haltuun (Valmennuskumppani Oy, Heini Salmu)

TALLENNE Kompassi 3: Stressin kesytys (Taitoavain, Mari Autio)

TALLENNE Kompassi 4: Matka tavoitteita kohti (Taitoavain, Mari Autio)

TALLENNE Kompassi 5: Yrittäjyysunelmat (Taitoavain, Mari Autio)

TALLENNE Kompassi 6: Mindfulness työssä (Valmennuskumppani Oy, Heini Salmu)

TO 10.12. klo 17-19 Henkilökunnan johtaminen OSA 1 (Centria, Marja-Liisa Hiironen) ETÄKOULUTUS

KE 16.12. klo 17-19 Henkilökunnan johtaminen OSA 2 (Centria, Marja-Liisa Hiironen) ETÄKOULUTUS

Tutustu koulutusten sisältöön tekstin alapuolella.

ILMOITTAUDU TYÖHYVINVOINTIKOULUTUKSIIN

Digikoulutukset:

Digikoulutukset:

TALLENNE Yrityksen tietoturva (Centria, Tom Tuunainen)

TALLENNE Digitaaliset ajanhallinnan työkalut (Centria, Ville Lehtinen)

TALLENNE  Digitaalinen etätyöskentely (Centria, Leena Toivanen)

TALLENNE  Yrityksen sosiaalisen median kanavat (Kuulu Oy, Minna Asikainen)

TALLENNE Yrityksen maksullinen digimainonta (Kuulu Oy, Riitta Ylilehto)

TALLENNE Ostokäyttäytymisen muutos ja ennakointi (Skissi, Virve Arvola)

TALLENNE Yrityksen nettisivut kauppapaikkana ja asiakaspalvelukanavana (Kuulu Oy, Jonna Muurinen)

TALLENNE Verkkokaupan perustaminen (Centria, Ville Lehtinen)

TALLENNE Tuotteiden tilaaminen/myyminen verkossa (Sähköinen Liiketoiminta, Kirsi Mikkola)

TALLENNE Sähköpostin tehokäyttö (Kuulu Oy, Jonna Muurinen)

TALLENNE Johdanto markkinoinnin automaatioon (Centria, Ville Lehtinen)

Tutustu koulutusten sisältöön sivun lopussa.

Ota yhteyttä yrittäjien digiloikka-asioissa:

Heidi O'Gorman
Visit Kalajoki - Kalajoki Matkailuyhdistys ry
heidi.o.gorman@visitkalajoki.fi

p. 040 504 3596

ILMOITTAUDU DIGIKOULUTUKSIIN

Työhyvinvointi & työergonomia -koulutus

Työhyvinvointi ja työergonomia -koulutuksessa käsitellään työhön liittyviä olosuhteita, niiden vaikutuksia ja syvennytään työergonomiaan. Mistä kaikesta työhyvinvointi koostuu? Omat työolosuhteet, tiedot ja taidot. Mitä voidaan tehdä työhyvinvoinnin parantamiseksi? Työnantajan ja työntekijän taholta. Työergonomia, miten ja miksi? Mitä asioita on huomioitava fyysistä kuormitusta aiheuttavissa työolosuhteissa.

Aika: torstai 20.8. klo 17-19 

Paikka: etäkoulutus teamsin kautta. TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Kouluttajat:
Luennoitsijana toimii Medirex Oy:n koulutettu asiantuntija Piia Siipola, työfysioterapeutti, jolla on vuosien kokemus työhyvinvoinnin kehittämisestä.


Ilmoittaudu valmennukseen

Yrittäjän Mindset & Voimavarat -valmennus

K O M P A S S I on yrittäjän työhyvinvoinnin työpajakokonaisuus, joka koostuu kuudesta kahden tunnin mittaisesta työpajasta. KOMPASSI -työpajoissa yrittäjä oivaltaa oman ja mahdollisen pienen työyhteisönsä hyvinvoinnin merkityksen liiketoiminnalle ja saa uusia ideoita ja työkaluja oman työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Kouluttajat:

Taitoavain valmentajana Mari Autio, ylivieskalainen Business Coach ja yrittäjä. Hän on erikoistunut mikroyrittäjyyden, johtamisen sekä osaamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen. Marilla on pitkä kokemus asiantuntijayrittäjyydestä sekä vahva ja käytännönläheinen työkokemus eri toimialojen yritysneuvonnan- ja kehittämisen parista. 

Valmennuskumppani Oy valmentajana yrittäjä Heini Salmu, kalajokinen valmentaja & coach. Hän on erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja myynnin käytännönläheiseen kehittämiseen. Heinillä on vahva kokemus yrittäjien ja organisaatioiden kehittämisestä sekä valmentamisesta. 

Aika: TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Paikka: Kalajoen Kaupungintalo, Valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Sisältö ja ohjelma:

Mikroyrittäjän omakuva, itsetuntemus ja mindset itsensä johtamisen perustana. Omat voimavarat ja jaksaminen. Vaikuttamisen ja hallinnan kehän ajattelu. Hyvinvoinnin kokonaisuuden merkitys yrittäjän työssä jaksamisen ja liiketoiminnan menestyksen kannalta. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen keinot. Palautumisen merkitys hyvinvoinnin kestävässä rakentamisessa.

Millaista haluan yrittäjyyteni olevan? Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni? Mitkä asiat ovat minulle tärkeimpiä yrittäjyydessä ja elämässä? Miten johdan itseäni mindsetin

avulla? Miten huolehdin hyvinvoinnista ja palautumisesta?

Tavoite:

Yrittäjä hahmottaa omakuvansa ja tavoitteensa yrittäjänä sekä vaikutusmahdollisuutensa eri tilanteissa. Voimavarojen ja hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyden oivaltaminen.

Välitehtävä:

Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni -harjotus ja elämänpyörä - harjoitus

Valmentaja: Mari Autio

Ilmoittaudu valmennukseen

Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen

Aika: la 5.9. klo 12-15

Paikka: Kalajoen Kaupungintalo, Valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Sosiaalinen jännittäminen on hyvin yleinen ilmiö, ja esimerkiksi esiintymisjännitystä on kokenut n. 70 % aikuisista. Vaikka jännittäminen kuuluu osaksi elämää, voi se aiheuttaa ahdistuneisuutta sekä erilaisten viestintätilanteiden tai -kanavien välttelyä, ja näin ollen se voi muodostua hyvinvointia
kuormittavaksi tekijäksi. Tutkimusperustaisia keinoja jännittämisen kanssa selviämiseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen kuitenkin on.
Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen - koulutus
 lisää koulutettavien tietoa ja ymmärrystä sosiaalisesta jännittämisestä ilmiönä, osallistavalla ja kiinnostavalla tavalla
 auttaa heitä tunnistamaan omakohtaisesti jännittämiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia
 esittelee tietoisuus- ja tunnetaitoihin pohjautuvia näkökulmia ja työkaluja, joiden avulla kehittää omaa viestintävarmuuttaan ja tulla toimeen oman jännittämiskokemuksen kanssa

Koulutukseen osallistuvat voivat jatkossa hyödyntää koulutuksen antia myös muihin jännittämistä aiheuttaviin viestintätilanteisiin, esim. vieraan kielen puhumiseen tai kirjoittamisen haasteisiin.

Kouluttaja:

Luennoitsijana toimii Jyväskylän yliopiston puheviestinnän opettaja ja Mindfulness-ohjaaja Hanna Vainionpää, Hava Mindfulness. 

Ilmoittaudu koulutukseen

Yrittäjän ajankäyttö haltuun -valmennus

Aika: torstai 10.9.2020 klo 17-19

Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 


Sisältö ja ohjelma:
Ajanhallinnan haasteet ja tavoitetila – oman näköinen elämä. Aikavarkaiden tunnistaminen ja taltuttaminen. Ajankäytön suunnittelu ja töiden organisointi ja priorisointi. Ajanhallinnan haasteiden työstämistä käytännönläheisillä työkaluilla. Mihin käytän aikani ja energiani? Mitkä ovat tärkeimmät tehtäväni? Miten saavutan hallinnan tunteen arjessa?
Tavoite:
Yrittäjä hahmottaa oman ajankäyttönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa suunnitella ja priorisoida tekemisiään.
Valmentaja: Heini Salmu
Välitehtävä: Ajanhallinnan nelikenttä ja ajankäytön tavoitteen asettaminen.Ajankäytön suunnitelmat eri aikajänteille; viikkosuunnitelma ja vuosikello.


Ilmoittaudu valmennukseen

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilarit

Valmennuksessa syvennymme hyvinvoinnin peruspilareihin: liikunta, aktiivisuus, stressin tunnistaminen ja hallinta, rentoutuminen, ravinto, uni ja palautuminen. Koulutus sisältää omatoimisia hyvinvointiharjoituksia.

Aika: torstai 17.9. klo 17-20

Paikka: etäkoulutus Teamsin kautta. Osallistujille lähetetään linkki osallistumiseen ennen koulutusta. TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Kouluttajat:

Luennoitsijana toimii Medirex Oy:n koulutettu asiantuntija Jessica Harju, Rentoutusvalmentaja, OMT-erikoistuva, Psykofyysinen fysioterapia.


Ilmoittaudu valmennukseen

Stressin kesytys -valmennus

Aika: torstai 1.10.2020 klo 17-19

Paikka:TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 


Sisältö ja ohjelma:
Hyvä paha stressi ja sen ilmenemistavat. Stressitekijöiden ja oireiden tunnistamisen yksilölliset kokemukset. Stressinhallinnan ja kuormittuneisuuden purkukeinot ja palautumisen tärkeys toimintakyvylle työssä ja elämässä.
Mitä stressi tarkoittaa minulle? Miten stressi ilmenee? Miten kokemukseni mukaan palaudun parhaiten? Miten voin oman mielen kautta vaikuttaa stressaaviin tilanteisiin? Mitä uusia itselleni sopivia stressin kesytyskeinoja löydän?
Tavoite:
Osallistuja tunnistaa omakohtaisesti stressitilanteen ilmenemistavat ja omat palautumisen keinot sekä tutustuu mahdollisesti uusiin palauttaviin harjoitteisiin.
Valmentaja: Mari Autio
Välitehtävä: Palautumispäiväkirja.


Ilmoittaudu valmennukseen

Matka tavoitteita kohti -valmennus


Aika: keskiviikko 14.10.2020 klo 17-19
Paikka: TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Sisältö ja ohjelma:
Sisäisen motivaation ja toimeenpanon taidon merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Itsensä johtamisen perusteet. Tavoitteiden kirkastamisen merkitys muutosten aikaansaamisessa.
Mikä minua motivoi? Mitä haluan tavoitella? Miten varmistan suunnitelmieni toteutumisen käytännössä? Kuinka saan muut mukaan? Miten toimeenpanon taito kehittyy?
Tavoite:
Yrittäjä hahmottaa sisäisen motivaation, tavoitteiden asettamisen ja toimeenpanon merkityksen oman työhyvinvointinsa ja yrityksen menestymisen kannalta.
Valmentaja: Mari Autio
Välitehtävä: Tavoitteeni ja toimeenpano -harjoitus.


Ilmoittaudu valmennukseen

Yrittäjyysunelmat -valmennus

Aika: torstai 5.11.2020 klo 17-19
Paikka: TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Sisältö ja ohjelma:
Yrittäjyys on parhaimmillaan unelmien työtä itselle mielenkiintoisten ja mielekkäiden asioiden parissa. Se on tapa työllistää itsensä ja vielä paljon enemmän. Yrittäjyys on unelmien ja menestystarinoiden lisäksi elämän eri värien sävyttämää. (Työ)elämän unelmien tavoitteellistaminen onnellistuttaa. Omaa tulevaisuuden tarinaa ja tavoitteita konkretisoidaan toiminnallisilla harjoituksilla.
Millainen on oma yrittäjätarinani? Millainen on unelmieni yrittäjyystarinani? Miten voin vaikuttaa siihen, että unelmatarinani toteutuisi?
Tavoite:
Yrittäjät hahmottavat mahdollisuutensa oman (työ)elämän ja unelmien rakentajana.
Välitehtävä:
Oman yrittäjyyden unelmakartta.

Valmentaja: Mari Autio 


Ilmoittaudu valmennukseen

Mindfulness työssä -valmennus

Aika: torstai 12.11.2020 klo 17-19

Paikka: TALLENNE SAATAVANA! Saat linkin tallenteeseen ilmoittautumalla mukaan. 

Sisältö ja ohjelma:

Mindfulnessin perusidea ja harjoitteiden tuomat tutkitut hyödyt: parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä, parempiresilienssikyky. Mindfulness-harjoitukset ohjaavat tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon ja ne edistävät merkittävästi psykologista ja fyysistä hyvinvointia. Mitä mindfulness on? Millaisia harjoitukset ovat? Miten pääsen alkuun?Tavoite:Osallistuja saa kuvan mindfulnessin ideasta ja kokemuksen perusharjoitteista.

Valmentaja: Heini Salmu

Välitehtävä: Säännöllisen mindfulness-harjoittelun kokeileminen omassa arjessa. 


Ilmoittaudu valmennukseen

Henkilökunnan johtaminen -valmennus

Koulutuksessa perehdytään henkilökunnan johtamiseen esimiestyön ja ihmissuhteiden näkökulmasta, mm. miten huomioida muut omassa työyhteisössä ja luoda kannustava, vuorovaikutteinen työilmapiiri.

Sisältö:
- työntekijän ohjaaminen
- palautteen anto
- kannustavan työilmapiirin luominen
- vastavuoroinen kohtaaminen
- myötätunto itseä ja toisia kohtaan
- lähisuhteet ja hyvinvointi
- työyhteisön ihmissuhteet ja vuorovaikutus

Koulutus toteutetaan 4h lähiopetuksena. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää luentoa ja harjoitustehtäviä.

Aika: HUOM! AIKA ON MUUTTUNUT!

OSA 1 = TO 10.12. KLO 17-19

OSA 2 = KE 16.12. KLO 17-19

Paikka: Etäkoulutus tai katso tallenne koulutuksesta kun sinulle sopii. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Kouluttajat:

Luennoitsijana toimii Centria-ammattirkorkeakoulun Marja-Liisa Hiironen, jolla on vahva osaaminen esimiestyön kehittämisessä oman uransa kautta.

Ilmoittaudu valmennukseen

Digikoulutusten sisällöt:

Yrityksen tietoturva - TALLENNE

Koulutuksessa perehdytään yrityksen tietoturvaan ja sen kehittämiseen. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää tietoturvan merkityksen ja keskeisimmät toimintaperiaatteet digitalisoituvassa ympäristössä. Koulutuksessa keskitytään yrityksen suojaustarpeiden tunnistamiseen ja tietoturvan hallinnan käytännön perusasioihin.

Sisältö:
Tietosuojalaki
käsitteet ja velvollisuudet
Tietoturvallisuus
käyttöturvallisuus
varmuuskopiointi
virustorjunta
ohjelmistojen ja laitteiden ajantasaisuus
hallinnollinen turvallisuus
tietoturva työntekijän näkökulmasta
sähköinen tietoturva

Kouluttaja:
FM (tietotekniikka) Tom Tuunainen, Centria-ammattikorkeakoulu. Tuunainen kehittää tietoturva-asioita yritysrajapinnassa ja toimii Centrian tietoturva- ja tietosuojakouluttajana.

 

Digitaaliset ajanhallinnan työkalut - TALLENNE

Digitalisaatio ja jatkuva tavoitettavuus haastaa entistä enemmän yksilön ajankäytönhallintaa. Ajanhallinta on yksi keskeinen työkalu sekä aikaansaamisen että stressinhallinnan näkökulmasta. Paitsi että digitalisaatio asettaa uusia haasteita, se tuo myös paljon uusia mahdollisuuksia oman ajanhallinnan kehittämiseen. Koulutuksessa perehdytään erilaisiin digitaalisiin ajanhallinnan työkaluihin, joita yrittäjä voi hyödyntää.

Sisältö:
- Yrittäjän hyötysovellukset toimistolle ja älypuhelimeen

Kouluttaja:
Ville Lehtinen, ICT –Tradenomi. Lehtinen toimii Centria-ammattikorkeakoulussa päätoimisena liiketalouden tuntiopettajana. Hän toimi ennen kouluttaja- ja opettajauraansa noin 15 vuotta pk-sektorin kasvuyrittäjänä sekä startup liiketoiminnan parissa sovelluskehityksen ja digiliiketoiminnan alalla. Erityisosaamisalueena digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmät sekä myynti ja markkinointi digitaalisessa liiketoiminnassa.

 

Digitaalinen etätyöskentely - TALLENNE

Koulutuksessa perehdytään digitaaliseen etätyöskentelyyn, siihen liittyviin sovelluksiin sekä tehokkaan etätyöskentelyn käytännön vinkkeihin. Osallistuja saa käytännön työkaluja ja toimintatapoja tehokkaaseen etätyöskentelyn, laitteiden ja sovellusten käyttöön sekä vuorovaikutuksen toimivuuteen etätyössä.

 Sisältö:

Sovellukset etätyöhön tietokoneella ja mobiililaitteilla
Vuorovaikutus ja osallistuminen etätyössä
käytännön vinkit

 Kouluttaja:

Leena Toivanen, Centria-ammattikorkeakoulu. Toivanen työskentelee Centria-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana projektipäällikkö- ja viestintätehtävissä sekä kouluttajana Centrian yrityskoulutuksissa, työvoimakoulutuksissa ja hankkeissa digitaalisten välineiden, sosiaalisen median, etätyön, työelämätaitojen ja nykyaikaisen työelämän aiheissa.

 

Yrityksen sosiaalisen median kanavat - TALLENNE

Koulutus esittelee niitä kanavia, mitä yrityksillä on käytettävissä sosiaalisen median markkinointiin ja tarjoaa konkreettista opastusta tehokkaan sisällöntuotannon prosessiin (suunnittelu, julkaisu, ajastaminen)

Koulutukseen osallistuja saa
1. Koulutusmateriaalin PDF-muotoisena
2. Julkaisukalenteripohjan
3. Markkinoinnin vuosikellopohjan

Kouluttaja:
Minna Asikainen, Kuulu Oy
Asikainen on liiketoiminnan tradenomi ja opettaja AMK. Hänellä on kouluttajakokemusta vastaavista toteutuksista 4 vuoden ajalta sekä suurissa koulutustaloissa että suoraan pienyrityksille. Minnan erikoisalaa ovat sosiaalinen media ja mainonta.

 

Yrityksen maksullinen digimainonta - TALLENNE

Koulutus käy läpi Googlen maksullisen mainonnan mahdollisuuksia ja eri mainosmuotojen eroja.
Google Ads
Display (bannerit)

Koulutukseen osallistuja saa
1. Koulutusmateriaali PDF-muotoisena
2. Google Garage –linkki
3. Google-mainosostajan opas

Kouluttaja:
Riitta Ylitalo, Kuulu Oy
Ylitalo on kokenut mainonnan suunnittelija ja kouluttaja. Hän on ollut mukana kouluttamassa useissa digimarkkinointivalmennuksissa, joiden osallistujiin on lukeutunut niin suuria yrityksiä kuin yksinyrittäjiä.


Ostokäyttäytymisen muutos ja ennakointi - TALLENNE

Koulutuksessa käydään läpi trendiennusteita tälle ja tulevalle vuodelle sekä ostokäyttäytymisen psykologiaa. Koulutus valottaa poikkeusolojen aiheuttamaa ostokäyttäytymisen muutosta, ja auttaa siten ennakoinnissa sekä uuden tiedon soveltamisessa yrityksen liiketoimintaan.

Kouluttaja:
Virve Arvola, Skissi
Arvola on verkostoitunut ja innovatiivinen Visual Merchandiser, joka seuraa moniaistillisen asiakaskokemuksen merkitykseen ja ostokäyttäytymiseen liittyviä asioita myynninedistäjän näkökulmasta.


Nettisivut kauppapaikkana ja asiakaspalvelukanavana – TALLENNE

Koulutuksessä käsitellään yrityksen verkkosivujen sisällöntuotantoa: Miten teen verkkosivusisällöistä uskottavia, vakuuttavia ja houkuttelevia omille asiakkaille? Miten voin vaikuttaa verkkosivujen löydettävyyteen hakukoneissa? Miten palvelen asiakkaita mahdollisimman hyvin omien verkkosivujen kautta: yhteydenottolomakkeet chat-palvelut

Koulutukseen osallistuja saa:
1. Koulutusmateriaali PDF-muotoisena
2. sisältökarttapohja
3. hakusanalista

Kouluttaja:
Jonna Muurinen, Kuulu Oy. Kuulun toimitusjohtaja, yrittäjä Jonna Muurinen, on filosofian maisteri kansainvälisessä yritysviestinnässä ja on suorittanut digimarkkinoinnin erikoistumisopinnot (AMK) sekä palvelumuotoilun ja brändäyksen professional development-koulutuksen. Muurisella on alan työkokemusta 20 vuotta ja kouluttajakokemusta 8 vuotta. Jonna kouluttaa vuosittain noin 100 digimarkkinoinnin, viestinnän ja sosiaalisen median koulutusta. Hänellä on kattava näkemys eri kokoisten ja eri toimialoja edustavien yritysten sekä organisaatioiden digimarkkinointitarpeista ja -haasteista.


Verkkokaupan perustaminen – TALLENNE

Koulutus on käytännönläheinen verkkokoulutus, jossa perehdytään verkkokaupan perustamiseen.

Sisältö:
varastonhallinta
maksuvaihtoehdot
toimitus- ja palautusehdot
asiakaspalvelu
sisällöntuotanto- ja hankinta
tarvittavat laitteistot ja sovellukset

Kouluttaja:
Ville Lehtinen, ICT –Tradenomi.
Lehtinen toimii Centria-ammattikorkeakoulussa päätoimisena liiketalouden tuntiopettajana. Hän toimi ennen kouluttaja- ja opettajauraansa noin 15 vuotta pk-sektorin kasvuyrittäjänä sekä startup liiketoiminnan parissa sovelluskehityksen ja digiliiketoiminnan alalla. Erityisosaamisalueena digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmät sekä myynti ja markkinointi digitaalisessa liiketoiminnassa.

 

Tuotteiden tilaaminen / myyminen verkossa – TALLENNE

Koulutuksessa käydään läpi kohderyhmäajattelua yrityksen tuotteiden, palveluiden tai molempien myymisen ja tilaamisen mahdollistamiseksi verkossa sekä verkkokauppaohjelmiston valintaan liittyviä asioita. Koulutus tutustuttaa myös erilaisiin jakelukanaviin, valottaa vaihtoehtoina omaa suoramyyntiä ja jakelukanavamyyntiä.
Koulutuksen aikana yritys voi pohtia, kannattaako verkkomyyntiä tehdä yksin vain yhdessä, avaa yritysverkoston, ristiin myynnin ja monikauppiasohjelmistojen mahdollisuuksia.
Koulutuksessa avataan verkkomyynnin kannattavuuteen liittyviä asioita, logistiikkaa ja varastointia, ja kivijalkaliikkeen ja verkkokaupan synergioita sekä alustaa verkkokaupan markkinointiin liittyviä asioita.

Kouluttaja:
Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija, yrittäjä Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy
Mikkolalla on rautainen 23 vuoden kokemus matkailuliiketoiminnan ja digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija ja valmentaja sekä opettaja. Yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2005.
Kirsillä on vahva käytännön kokemus ja näkemys matkailuteollisuuden kotimaan ja kansainvälisen kaupan tilasta ja digitaalisuuden käytön haasteista ja mahdollisuuksista, yritysten
verkostoitumisesta tuotannossa, alueorganisaatiotyöstä ja digitaalista jakelukanavista
Mikkola on VisitFinland Akatemiavalmentaja ja kansainvälistymisoppaan tekijä, Visit Finlandin Matkailun Digiloikka valmennuskokonaisuuden suunnittelija ja pilotoija sekä ELY-keskusten Analyysi ja tuottavuus, talous ja digitalisaatio asiantuntija ja Business Finlandin innovaatioasiantuntija.

 

Sähköpostin tehokäyttö – TALLENNE

Koulutuksen myötä sinulle tulevat yleisimmät sähköpostisovellukset ominaisuuksineen
tutuksi ja löydät keinoja ottaa uutiskirjeet osaksi myyntiä ja markkinointia.
Koulutuksessa opit muun muassa:
Mitkä sähköpostimarkkinointityökalut sopivat pienelle
yritykselle?
Millainen on myyvä sähköpostikirje
Kuinka kerätään sähköpostilista

Koulutukseen osallistuja saa
1. Koulutusmateriaali PDF-muotoisena
2. Sähköpostisovellusten hintavertailu

Kouluttaja:
Jonna Muurinen, Kuulu Oy
Kuulun toimitusjohtaja, yrittäjä Jonna Muurinen, on filosofian maisteri kansainvälisessä yritysviestinnässä ja on suorittanut digimarkkinoinnin erikoistumisopinnot (AMK) sekä palvelumuotoilun ja brändäyksen professional development-koulutuksen.
Muurisella on alan työkokemusta 20 vuotta ja kouluttajakokemusta 8 vuotta. Jonna kouluttaa vuosittain noin 100 digimarkkinoinnin, viestinnän ja sosiaalisen median koulutusta. Hänellä on kattava näkemys eri kokoisten ja eritoimialoja edustavien yritysten sekä organisaatioiden digimarkkinointitarpeista ja -haasteista.

 

Johdanto markkinoinnin automaatioon – TALLENNE

Mitä on markkinoinnin automaatio ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa yritykselle?
Tässä koulutuksessa perehdytään, mistä markkinoinnin automaatioissa on kyse, ja mitä niiden hyödyntäminen vaatii sekä millaisilla logiikoilla markkinointi pystyy tuottamaan liikevaihtoa hyödyntäen uusia digitaalisia kanavia.

Sisältö:

Markkinoinnin automaatio
Mitä hyödyntäminen vaatii
Liikevaihdon tuottaminen uusia digitalisia kanavia hyödyntäen

Kouluttaja: Ville Lehtinen, ICT –Tradenomi.

Lehtinen toimii Centria-ammattikorkeakoulussa päätoimisena liiketalouden tuntiopettajana. Hän toimi ennen kouluttaja- ja opettajauraansa noin 15 vuotta pk-sektorin kasvuyrittäjänä sekä startup liiketoiminnan parissa sovelluskehityksen ja digiliiketoiminnan alalla. Erityisosaamisalueena digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, verkkokauppa, toiminnanohjausjärjestelmät sekä myynti ja markkinointi digitaalisessa liiketoiminnasDonetti