Kompassi 1, Yrittäjän mindset ja voimavarat-valmennusYrittäjien työhyvinvointi ja digiloikka - hanke järjestää syksyn aikana useita koulutuksia tukemaan Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjien työhyvinvointia sekä digitaalisia taitoja.

K O M P A S S I on yrittäjän työhyvinvoinnin työpajakokonaisuus, joka koostuu kuudesta kahden tunnin mittaisesta työpajasta. KOMPASSI -työpajoissa yrittäjä oivaltaa oman ja mahdollisen pienen työyhteisönsä hyvinvoinnin merkityksen liiketoiminnalle ja saa uusia ideoita ja työkaluja oman työhyvinvoinnin kehittämiseen.

K O U L U T T A J A T :
Taitoavain valmentajana Mari Autio, ylivieskalainen Business Coach ja yrittäjä. Hän on erikoistunut mikroyrittäjyyden, johtamisen sekä osaamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen. Marilla on pitkä kokemus asiantuntijayrittäjyydestä sekä vahva ja käytännönläheinen työkokemus eri toimialojen yritysneuvonnan- ja kehittämisen parista.

Valmennuskumppani Oy valmentajana yrittäjä Heini Salmu, kalajokinen valmentaja & coach. Hän on erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja myynnin käytännönläheiseen kehittämiseen. Heinillä on vahva kokemus yrittäjien ja organisaatioiden kehittämisestä sekä valmentamisesta.

1. K O M P A S S I:
YRITTÄJÄN MINDSET JA VOIMAVARAT

AIKA: torstai 27.8.2020 klo 17-19
PAIKKA: Kalajoen Kaupungintalo, Valtuustosali Kaljaasi

Sisältö ja ohjelma:
Yrittäjän omakuva, itsetuntemus ja mindset itsensä johtamisen perustana. Omat voimavarat ja jaksaminen. Vaikuttamisen ja hallinnan kehän ajattelu. Hyvinvoinnin kokonaisuuden merkitys yrittäjän työssä jaksamisen ja liiketoiminnan menestyksen kannalta. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen keinot. Palautumisen merkitys hyvinvoinnin kestävässä rakentamisessa.
Millaista haluan yrittäjyyteni olevan? Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni? Mitkä asiat ovat minulle tärkeimpiä yrittäjyydessä ja elämässä? Miten johdan itseäni mindsetin
avulla? Miten huolehdin hyvinvoinnista ja palautumisesta?
Tavoite:
Yrittäjä hahmottaa omakuvansa ja tavoitteensa yrittäjänä sekä vaikutusmahdollisuutensa eri tilanteissa. Voimavarojen ja hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyden oivaltaminen.
Välitehtävä:
Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni -harjotus ja elämänpyörä - harjoitus

Valmentaja: Mari Autio

H I N T A:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

I L M O I T T A U T U M I N E N:
Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä
https://forms.gle/VV9GNmqx2asDaeMR7
TAI ota yhteyttä Fanni Pöntiö, yhteystiedot alla

T I E D U S T E L U T:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi

T U L E V A T K O U L U T U K S E T:

2. K O M P A S S I: Ajankäyttö haltuun
AIKA: torstai 10.9.2020 klo 17-19
PAIKKA: Kalajoella, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
SISÄLTÖ & TAVOITE: Mihin käytän aikani ja energiani? Mitkä ovat tärkeimmät tehtäväni? Miten saavutan hallinnan tunteen arjessa? Tavoite: Yrittäjä hahmottaa oman ajankäyttönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa suunnitella ja priorisoida tekemisiään.
Valmentaja: Heini Salmu

3. K O M P A S S I: Stressin kesytys
AIKA: torstai 1.10. klo 17-19
PAIKKA: Kalajoella, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
SISÄLTÖ & TAVOITE: Mitä stressi tarkoittaa minulle? Miten stressi ilmenee? Miten kokemukseni mukaan palaudun parhaiten? Miten voin oman mielen kautta vaikuttaa stressaaviin tilanteisiin? Mitä uusia itselleni sopivia stressin kesytyskeinoja löydän? Tavoite: Osallistuja tunnistaa omakohtaisesti stressitilanteen ilmenemistavat ja omat palautumisen keinot sekä tutustuu mahdollisesti uusiin palauttaviin harjoitteisiin.
Valmentaja: Mari Autio

4. K O M P A S S I: Matka tavoitteita kohti
AIKA: keskiviikko 14.10. klo 17-19
PAIKKA: Kalajoella, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
SISÄLTÖ & TAVOITE: Mikä minua motivoi? Mitä haluan tavoitella? Miten varmistan suunnitelmieni toteutumisen käytännössä? Kuinka saan muut mukaan? Miten toimeenpanon taito kehittyy? Tavoite: Yrittäjä hahmottaa sisäisen motivaation, tavoitteiden asettamisen ja toimeenpanon merkityksen oman työhyvinvointinsa ja yrityksen menestymisen kannalta.
Valmentaja: Mari Autio

5. K O M P A S S I: Yrittäjyysunelmat
AIKA: torstai 5.11. klo 17-19
PAIKKA: Kalajoella, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
SISÄLTÖ & TAVOITE: Millainen on oma yrittäjätarinani? Millainen on unelmieni yrittäjyystarinani? Miten voin vaikuttaa siihen, että unelmatarinani toteutuisi? Tavoite: Yrittäjät hahmottavat mahdollisuutensa oman (työ)elämän ja unelmien rakentajana.
Valmentaja: Mari Autio

6. K O M P A S S I: Mindfulness työssä
AIKA: torstai 12.11. klo 17-19
PAIKKA: Kalajoella, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
SISÄLTÖ & TAVOITE: Mitä mindfulness on? Millaisia harjoitukset ovat? Miten pääsen alkuun? Mindfulnessin perusidea ja harjoitteiden tuomat tutkitut hyödyt: parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä, parempi resilienssikyky. Tavoite: Osallistuja saa kuvan mindfulnessin ideasta ja kokemuksen perusharjoitteista.
Valmentaja: Heini Salmu

Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Donetti