Työhyvinvointi & työergonomia -koulutus

Työhyvinvointi ja työergonomia -koulutuksessa käsitellään työhön liittyviä olosuhteita, niiden vaikutuksia ja syvennytään työergonomiaan. Mistä kaikesta työhyvinvointi koostuu? Omat työolosuhteet, tiedot ja taidot. Mitä voidaan tehdä työhyvinvoinnin parantamiseksi? Työnantajan ja työntekijän taholta. Työergonomia, miten ja miksi? Mitä asioita on huomioitava fyysistä kuormitusta aiheuttavissa työolosuhteissa.

Aika: torstai 20.8. klo 17-19 

Paikka: etäkoulutus teamsin kautta

Työhyvinvointi ja työergonomia koulutus järjestetään etätilaisuutena Teamsin kautta. Osallistujille lähetetään linkki osallistumiseen ennen koulutusta.

Kouluttajat:
Luennoitsijana toimii Medirex Oy:n koulutettu asiantuntija Piia Siipola, työfysioterapeutti, jolla on vuosien kokemus työhyvinvoinnin kehittämisestä.
Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

Tiedustelut:

Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke 
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi


Ilmoittaudu valmennukseen

Yrittäjän Mindset & Voimavarat -valmennus

K O M P A S S I on yrittäjän työhyvinvoinnin työpajakokonaisuus, joka koostuu kuudesta kahden tunnin mittaisesta työpajasta. KOMPASSI -työpajoissa yrittäjä oivaltaa oman ja mahdollisen pienen työyhteisönsä hyvinvoinnin merkityksen liiketoiminnalle ja saa uusia ideoita ja työkaluja oman työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Kouluttajat:

Taitoavain valmentajana Mari Autio, ylivieskalainen Business Coach ja yrittäjä. Hän on erikoistunut mikroyrittäjyyden, johtamisen sekä osaamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen. Marilla on pitkä kokemus asiantuntijayrittäjyydestä sekä vahva ja käytännönläheinen työkokemus eri toimialojen yritysneuvonnan- ja kehittämisen parista. 

Valmennuskumppani Oy valmentajana yrittäjä Heini Salmu, kalajokinen valmentaja & coach. Hän on erikoistunut johtamisen, työyhteisöjen ja myynnin käytännönläheiseen kehittämiseen. Heinillä on vahva kokemus yrittäjien ja organisaatioiden kehittämisestä sekä valmentamisesta. 

Aika: torstai 27.8.2020 klo 17-19

Paikka: Kalajoen Kaupungintalo, Valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö ja ohjelma:

Mikroyrittäjän omakuva, itsetuntemus ja mindset itsensä johtamisen perustana. Omat voimavarat ja jaksaminen. Vaikuttamisen ja hallinnan kehän ajattelu. Hyvinvoinnin kokonaisuuden merkitys yrittäjän työssä jaksamisen ja liiketoiminnan menestyksen kannalta. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen keinot. Palautumisen merkitys hyvinvoinnin kestävässä rakentamisessa.

Millaista haluan yrittäjyyteni olevan? Mitkä ovat vahvuuteni ja kehittämiskohteeni? Mitkä asiat ovat minulle tärkeimpiä yrittäjyydessä ja elämässä? Miten johdan itseäni mindsetin

avulla? Miten huolehdin hyvinvoinnista ja palautumisesta?

Tavoite:

Yrittäjä hahmottaa omakuvansa ja tavoitteensa yrittäjänä sekä vaikutusmahdollisuutensa eri tilanteissa. Voimavarojen ja hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeyden oivaltaminen.

Välitehtävä:

Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni -harjotus ja elämänpyörä - harjoitus

Valmentaja: Mari Autio

Hinta:

Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

Tiedustelut:

Fanni Pöntiö

Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke 

puh. 045 647 9566

fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fiIlmoittaudu valmennukseen

Luotsi yrittäjien vertaiscoachingohjelma

Ryhmästä tukea ja oivalluksia yrittäjän arjen haasteisiin!

Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjille. Ohjelma koostuu kuudesta 1,5-2 h tapaamisesta noin kahden viikon välein (n. 2 krt/kk). Ryhmäkoko 5-8 osallistujaa.

Aloitustapaaminen 2.9. klo 18-20 Kalajoella. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin. Vain lähitilaisuus. 

Mitä Coaching on?

Ryhmäcoaching on pienryhmässä toteutettava tavoitteellinen ja luottamuksellinen valmennusprosessi, jossa osallistujilla on yhteinen kehittymisteema. Ryhmän jäsenet kehittyvät kohti omia tavoitteitaan ryhmän ja coachin tukemina. Yrittäjien on mahdollista saada haasteellisen tilanteen  aikana tukea ja voimavaroja yritystoiminnan uudistamiseen. Tavoitteena on tukea yrittäjien hyvinvointia, jaksamista ja löytää uusia näkökulmia sekä konkreettisia työkaluja oman jaksamisensa tukemiseen. Coaching-ryhmiä vetää Heini Salmu, Valmennuskumppani sekä Mari Autio, Taitoavain. 

Esimerkkiteemat:

  • Minä yrittäjänä - yritykseni tilannekuva
  • Tilanneanalyysi ja ajatusten selkiyttäminen coachingin keinoin
  • Ratkaisukeskeiset toimintamallit haasteiden taklaamiseksi
  • Uusien näkökulmien ja vaihtoehtoisten toimintatapojen hakeminen
  • Kehittämisen tavoitteet ja merkitys
  • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
  • Yrittäjän voimavarat ja hyvinvointi
  • Stressinhallinta ja palautumisen varmistaminen
  • Muutostaidot - miten selviän epävarmuudessa
  • Ajankäytön hallinta ja oman työn organisointi

Tutustu vertaiscoahcingiin:

Hinta:

Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

Tiedustelut:

Fanni Pöntiö Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke 

puh. 045 647 9566fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi


Ilmoittaudu valmennukseen

Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen

Aika: la 5.9. klo 12-15

Paikka: Kalajoen Kaupungintalo, Valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Sosiaalinen jännittäminen on hyvin yleinen ilmiö, ja esimerkiksi esiintymisjännitystä on kokenut n. 70 % aikuisista. Vaikka jännittäminen kuuluu osaksi elämää, voi se aiheuttaa ahdistuneisuutta sekä erilaisten viestintätilanteiden tai -kanavien välttelyä, ja näin ollen se voi muodostua hyvinvointia
kuormittavaksi tekijäksi. Tutkimusperustaisia keinoja jännittämisen kanssa selviämiseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen kuitenkin on.
Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen - koulutus
 lisää koulutettavien tietoa ja ymmärrystä sosiaalisesta jännittämisestä ilmiönä, osallistavalla ja kiinnostavalla tavalla
 auttaa heitä tunnistamaan omakohtaisesti jännittämiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia
 esittelee tietoisuus- ja tunnetaitoihin pohjautuvia näkökulmia ja työkaluja, joiden avulla kehittää omaa viestintävarmuuttaan ja tulla toimeen oman jännittämiskokemuksen kanssa

Koulutukseen osallistuvat voivat jatkossa hyödyntää koulutuksen antia myös muihin jännittämistä aiheuttaviin viestintätilanteisiin, esim. vieraan kielen puhumiseen tai kirjoittamisen haasteisiin.

Kouluttaja:
Luennoitsijana toimii Jyväskylän yliopiston puheviestinnän opettaja ja Mindfulness-ohjaaja Hanna Vainionpää, Hava Mindfulness.
Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.
Tiedustelut:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566

fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi

Ilmoittaudu koulutukseen

Yrittäjän ajankäyttö haltuun -valmennus

Aika: torstai 10.9.2020 klo 17-19

Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.


Sisältö ja ohjelma:
Ajanhallinnan haasteet ja tavoitetila – oman näköinen elämä. Aikavarkaiden tunnistaminen ja taltuttaminen. Ajankäytön suunnittelu ja töiden organisointi ja priorisointi. Ajanhallinnan haasteiden työstämistä käytännönläheisillä työkaluilla. Mihin käytän aikani ja energiani? Mitkä ovat tärkeimmät tehtäväni? Miten saavutan hallinnan tunteen arjessa?
Tavoite:
Yrittäjä hahmottaa oman ajankäyttönsä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa suunnitella ja priorisoida tekemisiään.
Valmentaja: Heini Salmu
Välitehtävä: Ajanhallinnan nelikenttä ja ajankäytön tavoitteen asettaminen.Ajankäytön suunnitelmat eri aikajänteille; viikkosuunnitelma ja vuosikello.

Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

Tiedustelut:

Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fiIlmoittaudu valmennukseen

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilarit

Valmennuksessa syvennymme hyvinvoinnin peruspilareihin: liikunta, aktiivisuus, stressin tunnistaminen ja hallinta, rentoutuminen, ravinto, uni ja palautuminen. Koulutus sisältää omatoimisia hyvinvointiharjoituksia.

Aika: torstai 17.9. klo 17-20

Paikka: etäkoulutus teamsin kauttaKokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilarit -koulutus järjestetään etätilaisuutena Teamsin kautta. Osallistujille lähetetään linkki osallistumiseen ennen koulutusta.

Kouluttajat:

Luennoitsijana toimii Medirex Oy:n koulutettu asiantuntija Jessica Harju, Rentoutusvalmentaja, OMT-erikoistuva, Psykofyysinen fysioterapia.

Hinta:

Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

Tiedustelut:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi


Ilmoittaudu valmennukseen

Stressin kesytys -valmennus

Aika: torstai 1.10.2020 klo 17-19

Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö ja ohjelma:
Hyvä paha stressi ja sen ilmenemistavat. Stressitekijöiden ja oireiden tunnistamisen yksilölliset kokemukset. Stressinhallinnan ja kuormittuneisuuden purkukeinot ja palautumisen tärkeys toimintakyvylle työssä ja elämässä.
Mitä stressi tarkoittaa minulle? Miten stressi ilmenee? Miten kokemukseni mukaan palaudun parhaiten? Miten voin oman mielen kautta vaikuttaa stressaaviin tilanteisiin? Mitä uusia itselleni sopivia stressin kesytyskeinoja löydän?
Tavoite:
Osallistuja tunnistaa omakohtaisesti stressitilanteen ilmenemistavat ja omat palautumisen keinot sekä tutustuu mahdollisesti uusiin palauttaviin harjoitteisiin.
Valmentaja: Mari Autio
Välitehtävä: Palautumispäiväkirja.

Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

Tiedustelut:

Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi


Ilmoittaudu valmennukseen

Matka tavoitteita kohti -valmennus


Aika: keskiviikko 14.10.2020 klo 17-19
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö ja ohjelma:
Sisäisen motivaation ja toimeenpanon taidon merkitys tavoitteiden saavuttamisessa. Itsensä johtamisen perusteet. Tavoitteiden kirkastamisen merkitys muutosten aikaansaamisessa.
Mikä minua motivoi? Mitä haluan tavoitella? Miten varmistan suunnitelmieni toteutumisen käytännössä? Kuinka saan muut mukaan? Miten toimeenpanon taito kehittyy?
Tavoite:
Yrittäjä hahmottaa sisäisen motivaation, tavoitteiden asettamisen ja toimeenpanon merkityksen oman työhyvinvointinsa ja yrityksen menestymisen kannalta.
Valmentaja: Mari Autio
Välitehtävä: Tavoitteeni ja toimeenpano -harjoitus.

Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.


Tiedustelut:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fiIlmoittaudu valmennukseen

Yrittäjyysunelmat -valmennus

Aika: torstai 5.11.2020 klo 17-19
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö ja ohjelma:
Yrittäjyys on parhaimmillaan unelmien työtä itselle mielenkiintoisten ja mielekkäiden asioiden parissa. Se on tapa työllistää itsensä ja vielä paljon enemmän. Yrittäjyys on unelmien ja menestystarinoiden lisäksi elämän eri värien sävyttämää. (Työ)elämän unelmien tavoitteellistaminen onnellistuttaa. Omaa tulevaisuuden tarinaa ja tavoitteita konkretisoidaan toiminnallisilla harjoituksilla.
Millainen on oma yrittäjätarinani? Millainen on unelmieni yrittäjyystarinani? Miten voin vaikuttaa siihen, että unelmatarinani toteutuisi?
Tavoite:
Yrittäjät hahmottavat mahdollisuutensa oman (työ)elämän ja unelmien rakentajana.
Välitehtävä:
Oman yrittäjyyden unelmakartta.
Valmentaja: Mari Autio

Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.


Tiedustelut:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fiIlmoittaudu valmennukseen

Mindfulness työssä -valmennus

Aika: torstai 12.11.2020 klo 17-19

Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö ja ohjelma:

Mindfulnessin perusidea ja harjoitteiden tuomat tutkitut hyödyt: parempi keskittymiskyky, paremmat vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot, vähemmän stressiä, parempiresilienssikyky. Mindfulness-harjoitukset ohjaavat tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon ja ne edistävät merkittävästi psykologista ja fyysistä hyvinvointia. Mitä mindfulness on? Millaisia harjoitukset ovat? Miten pääsen alkuun?Tavoite:Osallistuja saa kuvan mindfulnessin ideasta ja kokemuksen perusharjoitteista.

Valmentaja: Heini Salmu

Välitehtävä: Säännöllisen mindfulness-harjoittelun kokeileminen omassa arjessa. 

Hinta: 

Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.yhteystiedot alla

Tiedustelut:

Fanni PöntiöKalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke 

puh. 045 647 9566

fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi


Ilmoittaudu valmennukseen

Henkilökunnan johtaminen -valmennus

Koulutuksessa perehdytään henkilökunnan johtamiseen esimiestyön ja ihmissuhteiden näkökulmasta, mm. miten huomioida muut omassa työyhteisössä ja luoda kannustava, vuorovaikutteinen työilmapiiri.

Sisältö:
- työntekijän ohjaaminen
- palautteen anto
- kannustavan työilmapiirin luominen
- vastavuoroinen kohtaaminen
- myötätunto itseä ja toisia kohtaan
- lähisuhteet ja hyvinvointi
- työyhteisön ihmissuhteet ja vuorovaikutus

koulutus toteutetaan 4h lähiopetuksena. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää luentoa ja harjoitustehtäviä.

Aika: keskiviikko 25.11. klo 16-20
Paikka: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi tai voit seurata koulutusta myös livestreamin kautta. Saat ohjeet ilmoittautumisen jälkeen.

Kouluttajat:
Luennoitsijana toimii Centria-ammattirkorkeakoulun Marja-Liisa Hiironen, jolla on vahva osaaminen esimiestyön kehittämisessä oman uransa kautta.

Hinta:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.


Tiedustelut:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fiIlmoittaudu valmennukseenDonetti