Kalajoki tutkitusti paras alueellaan     

 

Vuoden 2018 elinkeinopoliittinen mittaristo on julkaistu Tampereella Kunnallisjohdon seminaarissa keskiviikkona 23.5. Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyssä Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjät arvioivat kuntansa elinkeinopolitiikkaa. Kokonaistyytyväisyyden lisäksi arvioidaan kouluarvosanoin seitsemää elinkeinopolitiikan osa-aluetta. Kuntien keskiarvot vaihtelevat suuresti, mutta valtakunnallisesti koko maan yhteenlaskettu keskiarvo kuntien elinkeinopolitiikasta on hieman parempi kuin vuonna 2016, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Yrittäjät ovat siis tyytyväisempiä kuin aiemmin.


Mitattavia elinkeinopolitiikan osa-alueita on seitsemän: Elinkeinopolitiikka ja resurssit, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, kunnan viestintä ja tiedottaminen, koulutus ja osaaminen, kunnan hankintapolitiikka, kuntapalvelut ja infrastruktuuri sekä kunnan elinkeinotoimen toiminta.


Keski-Pohjanmaan alueen kuntien tuloksia vertailtaessa, Kalajoki oli ykkönen kaikilla osa-alueilla. Elinkeinopolitiikan kokonaisarvosana Keski-Pohjanmaalla oli 6,52 ja Kalajoella kokonaisarvosana oli 7,40. Kalajoki pärjäsi hyvin myös valtakunnallisesti. Kalajoki oli TOP-10 -kuntien joukossa viidessä seitsemästä osa-alueesta, kun tarkasteltiin 10 000 – 50 000 asukkaan kuntia. Nämä viisi osa-aluetta olivat: Elinkeinopolitiikka ja resurssit, Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, Viestintä ja tiedottaminen, Kuntapalvelut ja infrastruktuuri sekä Kunnan elinkeinotoimen toiminta.


Kalajoen keskustan elinvoima kasvaa


Kalajoella on mitattu keskustan elinvoimaisuutta nyt kahden vuoden ajan. Myös näissä tuloksissa oli positiivista kasvua.


Tutkimuksessa seurataan yhtenäisellä periaatteella rajatuissa keskustoissa liiketilojen käyttöä. Tilanne tarkistetaan vuosittain jalkautumalla ja päivittämällä muutokset tarkasti sähköiseen karttapohjaan. Mitä enemmän lauantaiyrityksiä ja mitä vähemmän tyhjiä liiketiloja, sitä elinvoimaisempi keskusta on. Tulos suhteutetaan kaupungin asukaslukuun. Näin syntyy kyseiselle keskustalle oma elinvoimaluku (Vitaly Index), jonka avulla seurataan omaa kehittymistä vuosittain. Elinvoimalaskentamenetelmä on tarkka keskustan kehittymismittari. Elinvoimalaskenta on keväällä 2018 päivitetty 34 keskustassa.


Valtakunnallisesti pienissä kaupungeissa elinvoimaluvun kehitys on ollut vaihtelevaa. Kalajoen elinvoimaluku on pienten kaupunkikeskusten keskivertoa parempi. Kalajoen elinvoimaluku oli kasvanut jopa 22,8 %. Kalajoella kasvua oli lauantaisin auki olevissa liikkeissä. Ravintoloiden ja kahviloiden määrä oli kasvanut ja lisäksi tyhjät liiketilat olivat vähentyneet.


Lue lisää >Donetti