Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilarit -valmennusYrittäjien työhyvinvointi ja digiloikka - hanke järjestää syksyn aikana useita koulutuksia tukemaan Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjien työhyvinvointia sekä digitaalisia taitoja.

K O K O N A I S V A L T A I S E N H Y V I N V O I N N I N P E R U S P I L A R I T koulutuksessa syvennymme hyvinvoinnin peruspilareihin: liikunta, aktiivisuus, stressin tunnistaminen ja hallinta, rentoutuminen, ravinto, uni ja palautuminen. Koulutus sisältää omatoimisia hyvinvointiharjoituksia.

AIKA: torstai 17.9. klo 17-20
PAIKKA: etäkoulutus teamsin kautta

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilarit -koulutus järjestetään etätilaisuutena Teamsin kautta. Osallistujille lähetetään linkki osallistumiseen ennen koulutusta.

K O U L U T T A J A T:
Luennoitsijana toimii Medirex Oy:n koulutettu asiantuntija Jessica Harju, Rentoutusvalmentaja, OMT-erikoistuva, Psykofyysinen fysioterapia.

H I N T A:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

I L M O I T T A U T U M I N E N:
Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä
https://forms.gle/QswE1nyKzdEbDcfk9
TAI ota yhteyttä Fanni Pöntiö, yhteystiedot alla

T I E D U S T E L U T:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi

Donetti