Henkilökunnan johtaminen -valmennusYrittäjien työhyvinvointi ja digiloikka - hanke järjestää syksyn aikana useita koulutuksia tukemaan Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjien työhyvinvointia sekä digitaalisia taitoja.

H E N K I L Ö K U N N A N J O H T A M I N E N
Koulutuksessa perehdytään henkilökunnan johtamiseen esimiestyön ja ihmissuhteiden näkökulmasta, mm. miten huomioida muut omassa työyhteisössä ja luoda kannustava, vuorovaikutteinen työilmapiiri.

Sisältö:
- työntekijän ohjaaminen
- palautteen anto
- kannustavan työilmapiirin luominen
- vastavuoroinen kohtaaminen
- myötätunto itseä ja toisia kohtaan
- lähisuhteet ja hyvinvointi
- työyhteisön ihmissuhteet ja vuorovaikutus

koulutus toteutetaan 4h lähiopetuksena. Koulutus on käytännönläheinen ja sisältää luentoa ja harjoitustehtäviä.

AIKA: keskiviikko 25.11. klo 16-20
PAIKKA: Kalajoen kaupungintalo, valtuustosali Kaljaasi

K O U L U T T A J A T:
Luennoitsijana toimii Centria-ammattirkorkeakoulun Marja-Liisa Hiironen, jolla on vahva osaaminen esimiestyön kehittämisessä oman uransa kautta.

H I N T A:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

I L M O I T T A U T U M I N E N:
Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä
https://forms.gle/QswE1nyKzdEbDcfk9
TAI ota yhteyttä Fanni Pöntiö, yhteystiedot alla

T I E D U S T E L U T:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi

Donetti