Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen-valmennusYrittäjien työhyvinvointi ja digiloikka - hanke järjestää syksyn aikana useita koulutuksia tukemaan Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjien työhyvinvointia sekä digitaalisia taitoja.

Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen järjestetään lähitilaisuutena Kalajoen kaupungintalolla, valtuustosali Kaljaasissa lauantaina 5.9. klo 12-15.

Sosiaalinen jännittäminen on hyvin yleinen ilmiö, ja esimerkiksi esiintymisjännitystä on kokenut n. 70 % aikuisista. Vaikka jännittäminen kuuluu osaksi elämää, voi se aiheuttaa ahdistuneisuutta sekä erilaisten viestintätilanteiden tai -kanavien välttelyä, ja näin ollen se voi muodostua hyvinvointia
kuormittavaksi tekijäksi. Tutkimusperustaisia keinoja jännittämisen kanssa selviämiseen ja oman hyvinvoinnin lisäämiseen kuitenkin on.
Jännittävien viestintätilanteiden kohtaaminen tietoisuus- ja tunnetaitoja hyödyntäen - koulutus
 lisää koulutettavien tietoa ja ymmärrystä sosiaalisesta jännittämisestä ilmiönä, osallistavalla ja kiinnostavalla tavalla
 auttaa heitä tunnistamaan omakohtaisesti jännittämiseen liittyviä tunteita ja ajatuksia
 esittelee tietoisuus- ja tunnetaitoihin pohjautuvia näkökulmia ja työkaluja, joiden avulla kehittää omaa viestintävarmuuttaan ja tulla toimeen oman jännittämiskokemuksen kanssa

Koulutukseen osallistuvat voivat jatkossa hyödyntää koulutuksen antia myös muihin jännittämistä aiheuttaviin
viestintätilanteisiin, esim. vieraan kielen puhumiseen tai kirjoittamisen haasteisiin.

K O U L U T T A J A:
Luennoitsijana toimii Jyväskylän yliopiston puheviestinnän opettaja ja Mindfulness-ohjaaja Hanna Vainionpää, Hava Mindfulness.

H I N T A:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

I L M O I T T A U T U M I N E N:
Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä
https://forms.gle/QswE1nyKzdEbDcfk9
TAI ota yhteyttä Fanni Pöntiö, yhteystiedot alla

T I E D U S T E L U T:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi

Donetti