Työhyvinvointi ja työergonomia -koulutusYrittäjien työhyvinvointi ja digiloikka - hanke järjestää syksyn aikana useita koulutuksia tukemaan Alavieskan, Kalajoen ja Merijärven yrittäjien työhyvinvointia sekä digitaalisia taitoja.

T Y Ö H Y V I N V O I N T I JA T Y Ö E R G O N O M I A - koulutuksessa käsitellään työhön liittyviä olosuhteita, niiden vaikutuksia ja syvennytään työergonomiaan. Mistä kaikesta työhyvinvointi koostuu? Omat työolosuhteet, tiedot ja taidot. Mitä voidaan tehdä työhyvinvoinnin parantamiseksi? Työnantajan ja työntekijän taholta. Työergonomia, miten ja miksi? Mitä asioita on huomioitava fyysistä kuormitusta aiheuttavissa työolosuhteissa.

AIKA: torstai 20.8. klo 17-19
PAIKKA: etäkoulutus teamsin kautta

Työhyvinvointi ja työergonomia koulutus järjestetään etätilaisuutena Teamsin kautta. Osallistujille lähetetään linkki osallistumiseen ennen koulutusta.

K O U L U T T A J A T:
Luennoitsijana toimii Medirex Oy:n koulutettu asiantuntija Piia Siipola, työfysioterapeutti, jolla on vuosien kokemus työhyvinvoinnin kehittämisestä.

H I N T A:
Työpajat ovat osallistujille maksuttomia. Osallistuminen kerryttää yrityksen vähämerkityksistä valtiontukea eli de minimis -tukea.

I L M O I T T A U T U M I N E N:
Ilmoittaudu mukaan oheisesta linkistä
https://forms.gle/QswE1nyKzdEbDcfk9
TAI ota yhteyttä Fanni Pöntiö, yhteystiedot alla

T I E D U S T E L U T:
Fanni Pöntiö
Kalajoen Yrittäjät ry / Yrittäjien työhyvinvointi- ja digiloikka - hanke
puh. 045 647 9566
fanni.pontio@kalajoenyrittajat.fi

Donetti