Kalajoen Yrittäjät ry

Yleistietoa Kalajoen Yrittäjät ry:stä

Kalajoen Yrittäjät ry:llä on noin 250 jäsenyritystä ja ne edustavat kaikkia kaupunkimme toimialoja. Toiminta-ajatuksena on jäsenten edunvalvonta paikallistasolla suhteessa kaupunkiin ja muihin sidosryhmiin. Yhteistyö Kalajoen kaupungin kanssa on tiivistä. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja vapaa-ajantoimintaa yhteisten tilaisuuksien ja matkojen muodossa.

Kalajoen Yrittäjät ry kuuluu paikallisyhdistyksenä Keski-Pohjanmaan Yrittäjiin. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien aluejärjestö tarjoaa neuvontaa, koulutusta ja laajoja verkostoja käyttöön. Valtakunnallisia ja alueellisia tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. Alueelliset jäsenedut löydät täältä >>

Suomen Yrittäjät ry:n kautta jäsenillä on käytettävissään lukuisia etuja mm. maksuton huipputason työsuhde- ja veroneuvonta, erilaisia bensa-, sähkö-, hotelli- ja vakuutusetuja, Yrityspörssi, säännöllisesti ilmestyvät lehdet ja yritystiedotteet sekä n. 80.000 yrityksen valtakunnallinen edunvalvonta. Valtakunnalliset jäsenedut >>

Seniorijäsenyys

Yhdistyksemme toiminnassa mukana olleilla, yritystoiminnan lopettaneilla yli 55-vuotiailla on mahdollisuus hakea seniorijäsenyyttä.
Jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Seniorijäsenten edut löydät täältä http://www.yrittajat.fi/fi-FI/liityjaseneksi/seniorijasenyys/

Kalajoen Yrittäjät 35-vuotta

Yhdistys on perustettu 10.10.1977 ja rekisteröity 8.6.1979. Yhdistyksen perustajajäsenet ovat: Ismo Junnikkala, Olavi Korhonen, Annikki Kurjenluoma, Erkki Liias, Antti Ojala, Matti Rahkola, Olli Rautio, Helvi Sipilä ja Raija Yrjänä.

Perustavan hallituksen puheenjohtajana toimi Matti Rahkola.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet:
1948              J.S. Yrjänä
1977-1982    Matti Rahkola
1983-1985    Vesa Niska
1986-1992    Erkki Isopahkala
1993-1999    Timo Ojala
2000-2011    Juha Rahkola
2012-            Kimmo Salmela

Yhdistyksen strategia vuoteen 2015

Visio

Kalajoen Yrittäjät ry on kalajokisia yrittäjiä laajasti edustava ja jäsentensä etuja valvova vetovoimainen ja avoin yrittäjäverkosto, johon on helppo liittyä.

Arvot

Toiminta mahdollistaa Kalajoella yrittämisen ja asumisen. Toiminta perustuu rehellisyyteen, avoimuuteen, positiivisuuteen ja ahkeruuteen.

Missio

Yhdistyksen tulee hoitaa jäsenten edunvalvontaa.
Vaikuttaa kaupungin elinkeinostrategiaan ja asenteisiin. Yhdistyksen tulee olla tietoa välittävä ja kouluttava organisaatio. Yhdistyksen tulee luoda hyvää yhteishenkeä sekä yrittäjäjärjestön ja yrittäjille tärkeiden arvojen mukaista toimintaa.


INFO

Yhdistyksen jäsentiedotus hoidetaan sähköpostitse.

Jos et ole saanut tiedotteita, ilmoita voimassaoleva sähköpostiosoitteesi sihteerille yhteystiedot-sivun yhteydenottolomakkeella tai suoraan anne.pernu@ateljeanne.fi.

Liity jäseneksi!